Naš tim

 • Aleksandra Mihajlovski

  Aleksandra Mihajlovski

  izvršna direktorka

  Studira sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Društvenim aktivizmom bavi se od srednje škole. Volontira u brojnim omladinskim programima poput Erasmus Student Network-a i Crvenog krsta Pančevo. Oduvek se zalagala za stvaranje jednakih prilika za marginalizovane grupe i poboljšanje njihovog svakodnevnog života i statusa u društvu. Manjak pristupačnosti u našoj zemlji, kao problem sa kojim se često sretala, je po njenom mišljenju nešto što je stvaralo aparentne barijere između ljudi i na više načina dehumanizovalo mnoge ljude. Zbog toga je, zajedno sa ostatkom tima, odlučila da je vreme da se to promeni.

 • Ljupka Mihajlovska

  Ljupka Mihajlovska

  programska direktorka

  Diplomirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dve decenije se bavi aktivizmom u oblasti ljudskih prava s posebnim osvrtom na položaj osoba sa invaliditetom. U periodu od 2016 – 2020. godine stekla je političko iskustvo kao narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije, a imenovana je od strane Vlade Republike Srbije za predsednicu Radne grupe za unapređenje pristupačnosti 2019. godine. Inicirala je i realizovala brojne međunarodne i nacionalne projekte i obuke koji su se odnosili na unapređenja položaja osetljivih društvenih grupa. Radi kao konsultantkinja za nekoliko međunarodnih organizacija. Predsednica je Upravnog odbora Saveza za pristupačnost Srbije. Autorka je i koautorka nekoliko publikacija i izveštaja u oblasti pristupačnosti i ljudskih prava osoba sa invaliditetom.

 • Vladimir Đurić

  Vladimir Đurić

  projekt menadžer

  Mašinski inženjer po obrazovanju, sa preko 20 godina menadžerske karijere u osiguranju za nekoliko inostranih kompanija. Bavio se evropskim integracijama, izborima, poljoprivredom i ekonomskim temama. Nekoliko godina unazad bavi se pisanjem i upravljanjem projektima s posebnim fokusom na finansijsko upravljanje. Poznavalac je brojnih digitalnih alata za administartivno i finansijsko poslovanje. Član je Skupštine Saveza za pristupačnost Srbije.

 • Ivana Milosavljević

  Ivana Milosavljević

  savetnica za web pristupačnost

  Diplomirana ekonomistkinja sa naprednim znanjima PHP Back-End i Front-End Developer stečenim na Comtrade Code Academy. Kao freelance veb developer radila je na raznim projektima koji uključuju i optimizaciju vebsajta, kao i veb pristupačnost što omogućava ljudima da mogu da koriste internet bez obzira na invaliditet. Trenutno radi kao Accessibility Engineer, revizor sadržaja vebsajtova i ocena veb pristupačnosti. Izradila je sajt na kom se upravo nalazite, posebno vodeći računa o pristupačnosti, kao i sajt Saveza za pristupačnost Srbije koji je, pored sajta ZAPO-a, jedan od najpristupačnijih sajtova u Srbiji. Sajt dostupan na: www.saps.rs

 • Maja Ilić

  Maja Ilić

  savetnica za kulturu i informisanje

  Istoričarka umetnosti, novinarka i aktivistkinja za ljudska i manjinska prava, ravnopravnost i pristupačnost za osobe sa invaliditetom. Autorka je i koordinatorka projekata i edukatorka u oblastima inkluzivne kulture, pristupačnosti i unapređenja polozaja osoba sa invaliditetom. Koautorka je publikacije „Indikatori za merenje inkluzivnosti ustanova kulture i njihovih programa“, autorka projekta i urednica časopisa LOOPING (inkluzivni časopis za ljudska prava, hendikep i kulturu). Članica nekoliko radnih grupa za rad na strateškim dokumetnima u oblasti ljudskih prava osoba sa invaliditetom.